• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Vsmart Star 4 liệt cảm ứng do nâng cấp phần mềm

trongvn

Lớp mẫu giáo
Thành viên
Sửa lỗi liệt đơ cảm ứng do nâng cấp phần mềm Vsmart Star 4 V341A ok
Hạ VOS 3 Android 10 fix lỗi liệt cảm ứng Vsmart Star 4 cho máy đã thay cảm ứng.


z3043991249986_e4869c24d0bd49b5d63228f8454a2e8f.jpg


99be87115ec2a09cf9d3-473x1024-1.jpg

Ngoài fix cảm ứng , chúng tôi còn nhận:​

+ Nhận bẻ khóa mật khẩu,mã bảo vệ Vsmart star 4

+ Nhận mở khóa xác minh tài khoản Google Vsmart star 4

+ Mở khóa tài khoản Vin id Vsmart Star 4 v341a

+ Fix treo logo, brick..các đời máy điện thoại Vsmart khác..Xin mời liên hệ!

+ Hạ VOS 3 Vsmart Star 4
 
Top