• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Wiindows.net - Blog helps answer questions and problems as well as share with everyone good technology tips and tricks, helping people to master their technology devices in the smartest and most scientific way. Website: https://wiindows.net/
máy của em nó bị treo logo. Giờ cài lại rom thì phải cắm usb liên kết với máy tính nhưng mà máy tính nó không nhận usb mà nó chỉ sạc điện thoại thôi
Giờ làm sao vậy ạ???
Top