• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Root bằng OTA File

HIHehu

Lớp lá
Thành viên
máy nào không có TWRP thì giải nén cái payload.bin ra lấy file boot.img
path nó bằng Magisk rồi flash vào lại bằng fastboot
 

THEO DÕI Vsfan.vn TRÊN FB

Top