• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Hướng dẫn Mở rộng thêm bộ nhớ trên điện thoại Vsmart chạy Vos 4.0

Mở rộng bộ nhớ trên Vos 4.0 bằng lệnh adb.
- B1: Cài adb fatboot vào máy tính của mình, link download https://download.com.vn/download/15...nFXNk81c1FDRTJlb2hwdmNXLWhEOU5mdkwxdlg4QXByWA..

- B2: Trên điện thoại bật chế độ nhà phát triển sau đó bật gỡ lỗi qua USB.
IMG_20210617_091022.jpg

- B3: Mở adb lên sau đó thực hiện các lệnh như bên dưới.( lúc này điện thoại sẽ có pop-up hiện hỏi bạn có muốn máy tính thực hiện gỡ lỗi không thì chọn đồng ý)
adb devices
adb shell
sm list-disks adoptable
sm set-force-adoptable true
sm partition disk:[xxxxxx] private
Vd: ở trên thì nó hiện disk của mình là 179,64 thì mình sẽ gõ lệnh là: sm partition disk:179,64 private
IMG_20210617_092449.jpg

Sau khi chạy lệnh xong thì các bạn có thể di chuyển dữ liệu sang thẻ sd
IMG_20210617_092636~2.jpg
IMG_20210617_090842.jpg

Bài viết của mình còn thiếu xót gì thì mong các bạn thông cảm.
 
Sửa lần cuối:
Top