• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Hạ VOS 4.0 xuống 3.0

TiEo

Lớp 2
Thành viên
Bạn đang dùng con máy dòng nào?
Theo thông báo của hãng thì không hỗ trợ hạ VOS từ 4 xuống 3 nha bạn. Nhưng mình nhớ hình như có bác thợ nào đó trong diễn đàn nói có thể hạ được nhưng phải tùy dòng máy. Do vậy khi đặt câu hỏi, bạn nên chia sẻ 1 ít thông tin của mình trước để mọi người có thể trả lời nếu được.
 

hienminh

Lớp mầm
Thành viên
Bạn đang dùng con máy dòng nào?
Theo thông báo của hãng thì không hỗ trợ hạ VOS từ 4 xuống 3 nha bạn. Nhưng mình nhớ hình như có bác thợ nào đó trong diễn đàn nói có thể hạ được nhưng phải tùy dòng máy. Do vậy khi đặt câu hỏi, bạn nên chia sẻ 1 ít thông tin của mình trước để mọi người có thể trả lời nếu được.
Star 4 hạ đc ko ạ
 
Top