• Thân mời mọi người tham gia diễn đàn và tham gia vào các vị trí MOD, SUB MOD...để cùng giao lưu, trao đổi và chia sẽ với nhau phát triển cộng đồng Vsmart mạnh mẽ như tinh thần người Việt.

Cần giúp Vsmart V230A Bee 3 Unbrick

tongpt84

New member
Đang gặp 1 con Vsmart V230A bị treo logo báo dòng chữ trắng , mình dùng SP_Flash_Tool_v5.1952_Win flash nhưng báo lỗi ,thấy trên mạng dùng SP_Flash_Tool_v5.1848.01.001- ROUND3 flash ok , nhưng mình tìm SP_Flash_Tool_v5.1848.01.001- ROUND3 không thấy ,mình đang cần anh em nào đã flash thành công con này xin giúp mình 1 phát..Thank youk.:(
 

SÔI ĐỘNG TRONG TUẦN

THEO DÕI Vsfan.vn TRÊN FB

Top