• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cách tạo thêm tài khoản Instagram yêu thích

dieupham89

Lớp lá
Thành viên
Tài khoản Instagram yêu thích có cách hoạt động khác với tài khoản Instagram bạn thân. Khi bạn chọn tài khoản Instagram yêu thích thì sẽ thấy nhanh bài viết, trạng thái của tài khoản yêu thích đó mà không cần phải điều chỉnh thông báo tài khoản Instagram. Mặc định Instagram tự động tạo danh sách Instagram yêu thích, dựa trên thói quen dùng ứng dụng dụng. Và chúng ta hoàn toàn có thể gỡ danh sách đó để tự tạo tài khoản Instagram yêu thích cho riêng mình, theo bài hướng dẫn dưới đây.
 
Top