• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cập nhật phần mềm [24/04/2021] Bản cập nhật phần mềm Vsmart Joy 2+ (210315_78392)

Thinhx2

Mod & Support
Hỗ trợ về ROM, Root
Thành viên

xuanhoa

Lớp lá
Thành viên
chờ vos 4.0 cho joy 4
 

Đính kèm

  • MVIMG_20210106_162611.jpg
    MVIMG_20210106_162611.jpg
    335.7 KB · Lượt xem: 126
Top