• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cập nhật phần mềm [07/06/2021] Bản cập nhật phần mềm Vsmart Bee 3 V230A (20210521_92214)

SakuraKinomi

Lớp mẫu giáo
Thành viên
Mở ứng dụng xài còn 750mb hay chưa mở. Chắc chưa mở rồi.
Mà bác ơi... Cho con hỏi cái này... Mấy cái này là cái j thế sao con thấy nó chạy mãi thế...! Dù con đã tắt nhưng nó cx chạy nx???
USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image--359661326.jpeg
 

SonLe

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Mà bác ơi... Cho con hỏi cái này... Mấy cái này là cái j thế sao con thấy nó chạy mãi thế...! Dù con đã tắt nhưng nó cx chạy nx???Xem đính kèm 3854
1 điện thoại Vsmart có 4 thằng để sử dụng: 1 Vsmart, 2 Android, 3 Qualcomm, 4 Google. Điều kiện, để sử dụng được máy. Gỡ bằng cách thông thường nó chỉ tắt tạm thời thôi.
 

SÔI ĐỘNG TRONG TUẦN

THEO DÕI Vsfan.vn TRÊN FB

Top