• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết
tamhai
Reaction score
4

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Phần nhắn tin có 1 lổi là không điều chỉnh được kích thước của chử trong khi nhắn tin vì vậy rất khó đọc. Kích thước chử chĩ to khi đọc tin nhắn nhưng khi bấm nhắn trả lời thì chử nhỏ lại không đọc được dù mình đả chỉnh kích thức chử to tối đa).Cảm ơn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top