• Thân mời mọi người tham gia diễn đàn và tham gia vào các vị trí MOD, SUB MOD...để cùng giao lưu, trao đổi và chia sẽ với nhau phát triển cộng đồng Vsmart mạnh mẽ như tinh thần người Việt.
tamhai
Reaction score
4

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Phần nhắn tin có 1 lổi là không điều chỉnh được kích thước của chử trong khi nhắn tin vì vậy rất khó đọc. Kích thước chử chĩ to khi đọc tin nhắn nhưng khi bấm nhắn trả lời thì chử nhỏ lại không đọc được dù mình đả chỉnh kích thức chử to tối đa).Cảm ơn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top