Hép me :))

ChauDev

Lớp mầm
Thành viên
Máy mình cái nút Ghi Lại Màn Hình bị lỗi vẫn hiện Ghi nhưng không có Thông báo hiện Đang Quay 00:21... Mình đã thử Khởi Động lại Tắt Nguồn và Buộc Dừng... Cứu mình với
 

SonLe

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Máy mình cái nút Ghi Lại Màn Hình bị lỗi vẫn hiện Ghi nhưng không có Thông báo hiện Đang Quay 00:21... Mình đã thử Khởi Động lại Tắt Nguồn và Buộc Dừng... Cứu mình với
Bấm vô thông tin ứng dụng/ bộ nhớ / xóa bộ nhớ cache và dữ liệu xem.
 

ChauDev

Lớp mầm
Thành viên
Screenshot_20240523_180141.png
 

SonLe

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Bạn thử luôn trong chế độ an toàn bị không? Bị luôn thì lỗi phần mềm rồi.
Bấm tắt nguồn/hiện chữ tắt nguồn/bấm giữ chữ tắt nguồn 3 hoặc 5 giây sẽ hiện dòng cho phép máy vô chế độ an toàn.
 
Top