• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cộng đồng VSmart Việt Nam

SonLe
SonLe
Cài đặt > ứng dung > ứng dụng mặc định > ứng dụng sms > chọn: Messengee
Nó sẽ hiện bóng bóng chat!
- Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > thông tin phần mềm > số bản dựng (bấm 7 lần)
- Cài đặt > Hệ thống > Tùy chọn nhà phát triển > mục: bong bóng bật
V
Vietvipvai
Mk cảm ơn b
V
Vietvipvai
Nhưng vẫn không được bạn ạ máy off 1 lúc tầm 5p là lại ko hiện tin nhắn. Còn cách nào khắc phục nữa không chỉ mk với 😢😢
Top