• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Hoạt động mới nhất của xuanhoa

  • X
    xuanhoa đã trả lời vào chủ đề volte Không hoạt động trên aris.
    khi gọi đi thì máy nào dòng nào cũng về h+ nhé. kể cả samsung . khi nhận gọi đến vẫn 4g. voltle. nghĩa là máy bạn đang hỗ trợ nhé .
Top