• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Thế nào là chở xe quá trọng tải

vanchuyenachau1

Lớp mầm
Thành viên

Chở xe quá trọng tải là gì?

Căn cứ 9 Điều 3 Thông tư số 91/2015 / TT-BG TVT quy định:
“Trọng tải là khối lượng hàng hóa cho phép chuyên gia được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới.”
Như vậy, chủ xe quá trọng tải được hiểu là xe hàng hóa quá khối lượng hàng hóa được cấp giấy chứng nhận chuyên ngành kiểm định toàn bộ kỹ thuật và môi trường bảo vệ (đăng kiểm xe).

[IMG]

Mức phạt xe tăng quá trọng​

(i) Đối với xe điều khiển người dùng quá tải trọng​

Điều 24 Nghị định số 100/2019 / NĐ-CP quy định về mức xử lý ô tô điều khiển ô tô tải, máy chạy và ô tô các loại ô tô vận chuyển hàng hóa tải trọng như sau:
Tỷ lệ quá tải trên 10% đến 30%, thì sẽ bị phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Tỉ lệ quá tải trên 30% đến 50%, sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Tỷ lệ quá tải trên 50% đến 100%, sẽ bị phạt 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Tỷ lệ quá tải trên 100% đến 150%, sẽ bị phạt từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Tỷ lệ quá tải trên 150%, sẽ bị phạt 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

Như vậy, đối với xe điều khiển phương tiện quá tải trọng ngoài việc xử lý lái xe, thì chủ xe còn có thể bị phạt tiền khung lên tới 40.000.000 đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ xác nhận an toàn kỹ thuật and Environmental environment and Tem kiểm định cả phương tiện từ 01 tháng đến 03 tháng. Tăng mức độ xử lý về trọng tải nhằm tăng cường trách nhiệm của phương tiện, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đối với công việc quản lý hoạt động vận hành của đơn vị mình. an to à n.
 
Top