• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cập nhật phần mềm [26/3/2021] Bản cập nhật phần mềm Vsmart Star 5

Thinhx2

Mod & Support
Hỗ trợ về ROM, Root
Thành viên

toantire

Chuyên về mẹo và lỗi vặt, đang dùng active 3
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
À, ko biết nó nhận usp ko, chạy hard reset bằng máy tính ko thử
 
Top