• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Cập nhật phần mềm [26/01/2021] Bản cập nhật phần mềm Vsmart Live (011662052)

MiHoNguyen

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Screenshot_20210126_100035.png


Nội dung cập nhật:
• Nâng cao độ ổn định phần mềm
• Nâng cao trải nghiệm người dùng
• Cập nhật bản vá bảo mật tháng 01/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Lưu ý:
- Bản cập nhật này sẽ được cập nhật theo IMEI, bắt đầu từ 10h00 hôm nay (26/01/2021).

Link OTA
Full : https://android.googleapis.com/packages/ota-api/package/9bc354cef8b9e9e8b56fdf6239089c4885633592.zip
Patch:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

MiHoNguyen

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Trước giờ thì Live, Joy 2+ và Joy 3 là 3 anh em cùng bước. Nhưng lần này Live bước chậm hơn 2 AE kia khá xa nên nhiều người nghĩ Live đang bị bỏ rơi.
Bản cập nhật của Live khá nặng mà sau hơn 30' sử dụng vẫn chưa thấy gì mới ngoài cái bản vá tháng 01/2021.
 

LiveVsmart

Lớp mầm
Thành viên
Mọi người cho em hỏi cách sửa lỗi báo thức ở trên vsmart live với ạ. Em không cài đặt báo thức nhưng đồng hồ báo thức vẫn hiện trên màn hình khóa, thời gian báo thức trùng với thời gian của đồng hồ chính (như ở trong hình ấy ạ). Em đã khôi phục cài đặt gốc nhưng vẫn bị nên không biết phải sửa như thế nào?
Em cám ơn ạ.

P8Ezc0iWfG1epJCLJS4zFgdNLE6cgVMlWg83dzDUEkA-Ezje3f4vw3CZJYLvEPEr9uWMSkAUV8lmq5e2a0uqQYDK2T4Bd9jTqpv3u0i6o0khXdwGDhh9SFSFd0qQCIpN8YgjTvZ7gyEqTmHz4-evC9U_ss4DQEWVIRMHzEewgncJMcGY-tSTMFNKuB-7Nh6422TaLUxWGoqoBUSUZJtKIBqu_xoTgcRfswj5E4zFY2RW3QXtTgrmv25O4vaaPwPca4nw_S6K-d1CCaz4Cb47PG0F-vwSwrNaDRMGgUCR1j_aUnKE1HxAWM-yZs4GgW-K1Qy3RxBH9vXvH0CizoRDdI7rNcxZXPHlc7DGmdGb02E7D9BG5pX-qqqjDCQwrDd0773WqlFkeLuqJll9WPRwbXg0XQArG071FDWzqn-3HLq_9VJ4xGBc-6fUa1OIuz-1TVC7Qu8dVVQWy2LqQA1opOEJ8jvQE67AS-btBThh_efb0zb0711PlhVgvG_kJkCVmB7fx7i6H0xXf_snwK2LK8sSAPpxCsS3uCfl-JkCSQu56Aw2Sl-0iSfbMSxkO4VAyg074nPlG0ZzRY5BZ9BXezlGiW8WXz-xoT96kQVTuhUE8LH94CjoXZ6SIaXCN29r5akEJhw-UZSBoDwTa9LIE1qINpcmZpH-JtZypOwW0_x0l9HvvoSItA=w322-h665-no
 

MiHoNguyen

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Mọi người cho em hỏi cách sửa lỗi báo thức ở trên vsmart live với ạ. Em không cài đặt báo thức nhưng đồng hồ báo thức vẫn hiện trên màn hình khóa, thời gian báo thức trùng với thời gian của đồng hồ chính (như ở trong hình ấy ạ). Em đã khôi phục cài đặt gốc nhưng vẫn bị nên không biết phải sửa như thế nào?
Em cám ơn ạ.

P8Ezc0iWfG1epJCLJS4zFgdNLE6cgVMlWg83dzDUEkA-Ezje3f4vw3CZJYLvEPEr9uWMSkAUV8lmq5e2a0uqQYDK2T4Bd9jTqpv3u0i6o0khXdwGDhh9SFSFd0qQCIpN8YgjTvZ7gyEqTmHz4-evC9U_ss4DQEWVIRMHzEewgncJMcGY-tSTMFNKuB-7Nh6422TaLUxWGoqoBUSUZJtKIBqu_xoTgcRfswj5E4zFY2RW3QXtTgrmv25O4vaaPwPca4nw_S6K-d1CCaz4Cb47PG0F-vwSwrNaDRMGgUCR1j_aUnKE1HxAWM-yZs4GgW-K1Qy3RxBH9vXvH0CizoRDdI7rNcxZXPHlc7DGmdGb02E7D9BG5pX-qqqjDCQwrDd0773WqlFkeLuqJll9WPRwbXg0XQArG071FDWzqn-3HLq_9VJ4xGBc-6fUa1OIuz-1TVC7Qu8dVVQWy2LqQA1opOEJ8jvQE67AS-btBThh_efb0zb0711PlhVgvG_kJkCVmB7fx7i6H0xXf_snwK2LK8sSAPpxCsS3uCfl-JkCSQu56Aw2Sl-0iSfbMSxkO4VAyg074nPlG0ZzRY5BZ9BXezlGiW8WXz-xoT96kQVTuhUE8LH94CjoXZ6SIaXCN29r5akEJhw-UZSBoDwTa9LIE1qINpcmZpH-JtZypOwW0_x0l9HvvoSItA=w322-h665-no
Bạn có cài đặt Bluezone ko ?
 

toantire

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Mọi người cho em hỏi cách sửa lỗi báo thức ở trên vsmart live với ạ. Em không cài đặt báo thức nhưng đồng hồ báo thức vẫn hiện trên màn hình khóa, thời gian báo thức trùng với thời gian của đồng hồ chính (như ở trong hình ấy ạ). Em đã khôi phục cài đặt gốc nhưng vẫn bị nên không biết phải sửa như thế nào?
Em cám ơn ạ.

P8Ezc0iWfG1epJCLJS4zFgdNLE6cgVMlWg83dzDUEkA-Ezje3f4vw3CZJYLvEPEr9uWMSkAUV8lmq5e2a0uqQYDK2T4Bd9jTqpv3u0i6o0khXdwGDhh9SFSFd0qQCIpN8YgjTvZ7gyEqTmHz4-evC9U_ss4DQEWVIRMHzEewgncJMcGY-tSTMFNKuB-7Nh6422TaLUxWGoqoBUSUZJtKIBqu_xoTgcRfswj5E4zFY2RW3QXtTgrmv25O4vaaPwPca4nw_S6K-d1CCaz4Cb47PG0F-vwSwrNaDRMGgUCR1j_aUnKE1HxAWM-yZs4GgW-K1Qy3RxBH9vXvH0CizoRDdI7rNcxZXPHlc7DGmdGb02E7D9BG5pX-qqqjDCQwrDd0773WqlFkeLuqJll9WPRwbXg0XQArG071FDWzqn-3HLq_9VJ4xGBc-6fUa1OIuz-1TVC7Qu8dVVQWy2LqQA1opOEJ8jvQE67AS-btBThh_efb0zb0711PlhVgvG_kJkCVmB7fx7i6H0xXf_snwK2LK8sSAPpxCsS3uCfl-JkCSQu56Aw2Sl-0iSfbMSxkO4VAyg074nPlG0ZzRY5BZ9BXezlGiW8WXz-xoT96kQVTuhUE8LH94CjoXZ6SIaXCN29r5akEJhw-UZSBoDwTa9LIE1qINpcmZpH-JtZypOwW0_x0l9HvvoSItA=w322-h665-no
Vào cài đặt tìm cài đặt ứng dụng, tìm app đồng hồ, vào thông báo, bật tất cả thông báo lên.

Có thể 1 ai đó mượng máy bạn rồi tắt thông báo hàng loạt ứng dụng rồi biện hộ là cho máy đỡ lag đấy, tui bị rồi, cay dễ sợ, tắt thông báo all xong ngủ quên luôn
 

IBTM49

Lớp lá
Thành viên
Xem đính kèm 3161

Nội dung cập nhật:
• Nâng cao độ ổn định phần mềm
• Nâng cao trải nghiệm người dùng
• Cập nhật bản vá bảo mật tháng 01/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Lưu ý:
- Bản cập nhật này sẽ được cập nhật theo IMEI, bắt đầu từ 10h00 hôm nay (26/01/2021).

Link OTA
Full : https://android.googleapis.com/packages/ota-api/package/9bc354cef8b9e9e8b56fdf6239089c4885633592.zip
Patch:
Em vẫn chưa thấy a ơi. Hơn 10h rồi, 12:36, háo hức quá
 

IBTM49

Lớp lá
Thành viên
Xem đính kèm 3161

Nội dung cập nhật:
• Nâng cao độ ổn định phần mềm
• Nâng cao trải nghiệm người dùng
• Cập nhật bản vá bảo mật tháng 01/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Lưu ý:
- Bản cập nhật này sẽ được cập nhật theo IMEI, bắt đầu từ 10h00 hôm nay (26/01/2021).

Link OTA
Full : https://android.googleapis.com/packages/ota-api/package/9bc354cef8b9e9e8b56fdf6239089c4885633592.zip
Patch:
Còn Live 4 khi nào có vậy a
 

LiveVsmart

Lớp mầm
Thành viên
Vào cài đặt tìm cài đặt ứng dụng, tìm app đồng hồ, vào thông báo, bật tất cả thông báo lên.

Có thể 1 ai đó mượng máy bạn rồi tắt thông báo hàng loạt ứng dụng rồi biện hộ là cho máy đỡ lag đấy, tui bị rồi, cay dễ sợ, tắt thông báo all xong ngủ quên luôn
Cám ơn bạn, nhưng hình như đúng là do cài bluezone thật. Mình mới gỡ ra thì hết rồi, cài vào lại thì lại bị :'(
 

MiHoNguyen

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Vậy là phải gỡ bỏ Bluezone mới hết đó hả anh?
Mình ko có cách khắc phục hiệu quả. Vì Bluezone dùng chức năng alarm để tính thời gian tiếp xúc và cảnh báo khi có tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid.
Có 1 cách là tắt Bluetooth, nó sẽ tự hẹn giờ 5 phút, qua thời gian đó sẽ hết biểu tượng báo thức. Mà làm như vậy thì Bluezone trở nên vô tác dụng thì thôi thà gỡ Bluezone đi còn hơn.
 

MiHoNguyen

Mod & Support
Hỗ trợ điện thoại Vsmart
Thành viên
Tải bản Patch này về rồi làm thế nào update vào điện thoại được vậy (OTA ko update được, Live đang chạy android 10):

https://android.googleapis.com/packages/ota-api/package/0863d1de88e38f29645d91d0eca664fc59ddade7.zip
Bạn tham khảo bài này
 

SÔI ĐỘNG TRONG TUẦN

THEO DÕI Vsfan.vn TRÊN FB

Top