• Viết bài chia sẻ trên Vsfan.vn nhận Donate dưới 1 TỶ ĐỒNG Xem chi tiết

Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Vos 3.0 ép người dùng app của vin

    Trên vos 3.0 nếu mở trình quay số nhấn số điện thoại xong nhấn gửi tin nhắn nó sẽ mặc định chuyển qua tin nhắn của vos. Nếu ae sửa lại trình gửi tin nhắn khác thì không thể mở ngay tại trình quay số. Chả biết học ai cái thói ép buộc người dùng kiểu như này.
  2. M

    Quay phim màn hình tắt mic vsmart live như thế nào?

    Mình đang dùng vos 3.0 phần quay màn hình thì nó thu cả âm thanh hệ thống lẫn mic rất khó chịu. Nhưng không tìm thấy bất kì cài đặt nào để tắt nó đi. Ae có ai bị giống mình không?
Top